Saturday, July 17, 2010

Bock partar hos Fride


Jag fick reda på att Midnattsdotter "Mid" Fride skulle ha beach party på "Sky High" med framträdanden av Hazideon Zarco och The Rails. Då kunde jag naturligtvis inte hålla mig därifrån!

Jag hade jättetrevligt hela kvällen. Tack Mid!

P.S. Nä, jag vet inte vem den okände beundraren är, jag såg honom inte innan jag skulle beskära bilden.

No comments :

Post a Comment

If you are overtly offensive or go way off topic your comment may be deleted.

If you see an offensive or spammy comment you believe should be deleted, please inform me and I'll be forever grateful and give you my first born (although, you'll probably not want that).